Giải đề thi HSK 3 có đáp án chi tiết-Đề H31003-Phần viết - Yeah Coffees

Giải đề thi HSK 3 có đáp án chi tiết-Đề H31003-Phần viết

Dù đáp án đề thi được chia sẻ rất nhiều trên Internet nhưng thí sinh không khỏi thắc mắc về phần dịch thuật của nó. Vì vậy Yeah Coffees đã soạn đề luyện thi HSK 3 có đáp án chi tiết để các bạn tham khảo 1 cách đầy đủ nhất, thuận tiện cho việc học của các bạn.

第一部分(Dì yí bùfen: Phần thứ nhất)

71. 她决定把手机送给弟弟。
Tā juédìng bǎ shǒujī sòng gěi dìdi.
Cô ấy quyết định tặng điện thoại cho em trai.

72. 我和这个学生很久没见面了。
Wǒ hé zhè gè xuéshēng hěn jiǔ méi jiànmiàn le.
Tôi và học sinh này rất lâu rồi chưa gặp mặt.

73. 这个城市的春天经常刮风。
Zhè gè chéngshì de chūntiān jīngcháng guā fēng.
Mùa xuân của thành phố này thường có gió.

74. 他的汉字写得很漂亮。
Tā de hànzì xiě de hěn piàoliang.
Chữ Hán của cậu ta viết rất đẹp.

75. 叔叔的太阳镜花了 900 块钱。
Shūshu de tàiyángjìng huā le 900 kuài qián.
Kính mát của chú tôi giá 900 đồng.

第二部分 (Dì èr bùfen: Phần thứ 2)

76.4 (月) 7 号是我的生日,中午你们来我家吃饭吧。
4 Yuè 7 hào shì wǒ de shēngrì, zhōngwǔ nǐmen lái wǒjiā chīfàn ba.
Ngày 7 tháng 4 là sinh nhật của tớ, buổi trưa các bạn đến nhà tớ ăn cơm nhé.

77. 看地图?很容易,上北、下南、左西、右东,明 (白) 了?
Kàn dìtú? Hěn róngyì, shàng běi, xià nán, zuǒ xī, yòu dōng, míngbai le?
Xem bản đồ à? Rất dễ, trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông, hiểu chưa?

78. 一 (千) 万年前,动物们出现了吗?
Yìqiān wàn nián qián, dòngwùmen chūxiàn le ma?
10 triệu năm trước, động vật xuất hiện chưa vậy?

79. 外面下雪了,你让孩子路上小 (心) 点儿。
Wàimian xià xuě le, nǐ ràng háizi lùshang xiǎoxīn diǎnr.
Ở ngoài tuyết đang rơi, anh bảo mấy đứa con đi đường cẩn thận chút nhé.

80. 生病了要注意休息,(因) 为健康最重要。
Shēngbìng le yào zhùyì xiūxi, yīnwèi jiànkāng zuì zhòngyào.
Bệnh rồi thì cần phải chú ý nghỉ ngơi, vì sức khỏe là quan trọng nhất.

>>> Xem tiếp…

 

 

Comments are closed.