Giải đề thi HSK 3 có đáp án chi tiết-Đề H31330-Phần viết - Yeah Coffees

Giải đề thi HSK 3 có đáp án chi tiết-Đề H31330-Phần viết

Dù đáp án đề thi được chia sẻ rất nhiều trên Internet nhưng thí sinh không khỏi thắc mắc về phần dịch thuật của nó. Vì vậy Yeah Coffees đã soạn đề luyện thi HSK 3 có đáp án chi tiết để các bạn tham khảo 1 cách đầy đủ nhất, thuận tiện cho việc học của các bạn.

第一部分(Dì yí bùfen: Phần thứ nhất)

71.这次旅游花了一万元。
Zhè cì lǚyóu huā le yí wàn yuán.
Lần du lịch này tiêu mất một vạn đồng.

72.她丈夫在大学教中文。
Tā zhàngfu zài dàxué jiào zhōngwén.
Chồng cô ta dạy tiếng Trung ở trường Đại Học.

73.妹妹害怕得哭了起来。
Mèimei hàipà de kū le qǐlái.
Đứa em gái sợ đến khóc cả lên.

74.飞机马上就要起飞了。
Fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēi le.
Máy bay sắp cất cánh rồi.

75.今晚的月亮真大啊!
Jīnwǎn de yuèliang zhēn dà a!
Mặt trăng tối nay to thật đấy!

第二部分 (Dì èr bùfen: Phần thứ 2)

76.今天的作业很简单,我一(会)儿就做完了。
Jīntiān de zuòyè hěn jiǎndān, wǒ yíhuìr jiù zuò wán le.
Bài tập hôm nay rất đơn giản, chỉ một lát là con làm xong rồi.

77.有时候,做对的事情比把事情做对(更)重要。
Yǒu shíhòu, zuò duì de shìqing bǐ bǎ shìqing zuò duì gèng zhòngyào.
Có những lúc, làm việc đúng quan trọng hơn làm đúng việc.

78.北京西站是中国最大的火(车)站。
Běijīng xī zhàn shì zhōngguó zuìdà de huǒchē zhàn.
Trạm tây Bắc Kinh là trạm xe lửa lớn nhất Trung Quốc.

79.他告诉我,他姓周,今(年)20岁。
Tā gàosu wǒ, tā xìng zhōu, jīnnián 20 suì.
Anh ấy nói với tôi, anh ấy họ Châu, năm nay 20 tuổi.

80.姐姐今天结婚,真(为)她高兴。
Jiějie jīntiān jiéhūn, zhēn wèi tā gāoxìng.
Chị tôi năm nay kết hôn, tôi thật vui thay chị ấy.

>>> Xem tiếp…

 

 

 

Comments are closed.