Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh hay nhất - Yeah Coffees

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh hay nhất

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh không chỉ là nguồn cảm hứng giúp bạn học tập vui vẻ hơn mà còn là cách để thể hiện tình cảm với bạn bè theo một cách đặc biệt khác.
Hãy cùng Yeah Coffees tham khảo những câu nói dưới đây nhé.

Tổng hợp những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

Tổng hợp những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

1. A good laugh is sunshine in a house.
Có thêm tiếng cười vui vẻ như có thêm ánh nắng trong nhà.

2. To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.
Tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.

3. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. 
Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.

4. True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.
Tình bạn đích thực vẫn tiếp tục phát triển, dù nghìn trùng xa cách. Tình yêu thật sự cũng thế.

5. True friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

6. Friends are people you can talk to without words when you have to.
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

7. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

TẢI VỀ NGAY >>  Nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-cuoc-song-lam-thay-doi-cuoc-doi-ban.pdf (16264 downloads)

8. Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

9. Rare as is true love, true friendship is rarer.
Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

10. If you see a friend without a smile; give him one of yours.
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

11. To like and dislike the same things, that is indeed true friendship .
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự.

12. Happy is the home that shelters a friend! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a single day.
Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày.

13. Be slow in choosing a friend but slower in changing him.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn.

14. All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

15. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Top những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh yêu thích nhất

Top những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh yêu thích nhất

1. Friendship isn’t a big thing – it’s a million little things.
Tình bạn không phải là 1 thứ gì đó thật lớn, nó là hàng triệu thứ ghép lại.

2. A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile!
Một người bạn hiểu được nước mắt của bạn thì tốt hơn rất nhiều người bạn chỉ biết tới bạn khi bạn cười.

3. Your friendship is a gift I enjoy opening everyday.
Tình bạn là 1 món quá, mà bạn mở nó mỗi ngày.

4. There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.
Không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.

5. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.

6. Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

7. Never explain; your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways.
Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.

TẢI VỀ NGAY >>  Tong-hop-999-cau-noi-hay-nhat-ve-tinh-yeu.pdf (13942 downloads)

8. The friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.

9. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

10. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

11. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

12. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

13. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.
Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.

14. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả

15. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh yêu thích nhất

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh yêu thích nhất

1. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.
Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.

2. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

3. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.
Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

4.It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
Điều sung sướng của bạn thân tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình.

5. True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.
Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế.

6. You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
Hãy luôn để lại những lời chân tình với những người bạn yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng bạn được gặp thấy họ.

7. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.
Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên.

TẢI VỀ NGAY >>  Top-999-cau-noi-hai-huoc-ba-dao-nhat-qua-dat.pdf (12414 downloads)

8. If you never had friends, you never lived life.
Nếu không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ là thực sự sống trên cuộc đời này.

9. Be slow in choosing a friend but slower in changing him.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay đổi bạn cũng phải từ từ hơn.

10. A sweet friendship refreshes the soul.
Một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.

11. Friends are people you can talk to without words when you have to.
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

12. Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better.
Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.

13. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.
Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những lần tâm sự và dạo chơi, kết thúc khi chúng ta không còn sống.

14. Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better.
Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.

15. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.
Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh được chia sẻ nhiều nhất

TẢI VỀ NGAY >> Vi-sao-ban-hoc-tieng-Anh-mai-khong-gioi.pdf (10416 downloads)

1. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.
Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên.

2. A sweet friendship refreshes the soul
Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn.

3. The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

4. Prosperity makes friends and adversity tries them
Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ.

5. Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

6. There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

7. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.
Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

TẢI VỀ NGAY >>  10-phuong-phap-hoc-tieng-Anh-hieu-qua-nhat-the-gioi-hien-nay.pdf (10728 downloads)

8. Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.
Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên

9. A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin vào tương lai ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta.

10. A friend in need is a friend in deed.
Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.

11. I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

12. In my friend, I find a second self.
Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

13. Friendship is a single soul living in two bodies.
Tình bạn là 1 tâm hồn ở 2 thân thể.

14. True friends are the ones who have nice things to say about you behind your back.
Một người bạn thực sự luôn nói những lời tốt đẹp về bạn sau lưng bạn.

15. Who finds a faithful friend, finds a treasure.
Nếu bạn tìm được 1 người bạn trung thành, bạn đã tìm được 1 kho báu.

Trên đây là những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh ý nghĩa nhất mà Yeah Coffees đã tổng hợp được, hy vọng sẽ giúp bạn bộc lộ cảm xúc của mình.
Yeah Coffees luôn đồng hành cùng bạn, lắng nghe mọi tâm tư, tình cảm của bạn.
Chúc bạn luôn vui vẻ!

CHUYÊN MỤC HAY NHẤT

>>> Những câu ngôn tình hay ngắn gọn được yêu thích nhất

>>> Những câu nói hay về sự mất niềm tin được quan tâm nhất

>>> Những câu nói hay về thanh xuân tình bạn yêu thích nhất

>>> Những câu nói hay về tình cha dành cho con yêu thích nhất

>>> Những câu nói hay về phụ nữ trưởng thành yêu thích nhất

 

Comments are closed.